De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Parmentier

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Parmentier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Parmentier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Parmentier

Cumuleo