De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michael Voordeckers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Michael Voordeckers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Michael Voordeckers

Cumuleo