De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Payot

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Payot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Payot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Payot

Cumuleo