De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Pecquereau

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Pecquereau
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Pecquereau

Cumuleo