De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bertha Peeters

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bertha Peeters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bertha Peeters

Cumuleo