De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Boudewijn Peeters

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Boudewijn Peeters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Boudewijn Peeters

Cumuleo