De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Peeters

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Peeters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Peeters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Peeters

Cumuleo