De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georgius Peirs

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Georgius Peirs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Georgius Peirs

Cumuleo