De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrice Vraie

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrice Vraie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrice Vraie

Cumuleo