De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Peremans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Vincent Peremans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Vincent Peremans

Cumuleo