De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Vrancken

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door André Vrancken
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door André Vrancken

Cumuleo