De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gunter Pertry

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Gunter Pertry
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gunter Pertry
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gunter Pertry

Cumuleo