De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Petit

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Guy Petit
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Guy Petit

Cumuleo