De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Picalausa

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Picalausa
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Picalausa

Cumuleo