De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philip Pierins

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Philip Pierins
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philip Pierins
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philip Pierins

Cumuleo