De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Viviane Pierrard

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Viviane Pierrard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Viviane Pierrard

Cumuleo