De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Juliaan Piessens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Juliaan Piessens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Juliaan Piessens

Cumuleo