De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leo Pieters

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Leo Pieters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Leo Pieters

Cumuleo