De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Benoît Pinelle

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Benoît Pinelle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Benoît Pinelle

Cumuleo