De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leonie Vranken

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Leonie Vranken
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Leonie Vranken

Cumuleo