De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Pire

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Charles Pire
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Charles Pire

Cumuleo