De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Pirens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Freddy Pirens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Freddy Pirens

Cumuleo