De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van NoŽlla Pirlet

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door NoŽlla Pirlet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door NoŽlla Pirlet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door NoŽlla Pirlet

Cumuleo