De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Claude Piron

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Claude Piron
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Claude Piron

Cumuleo