De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Planchard

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Yves Planchard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Yves Planchard

Cumuleo