De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Pleeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Pleeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Pleeck

Cumuleo