De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Etienne Poncelet

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Etienne Poncelet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Etienne Poncelet

Cumuleo