De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Ponsaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Ponsaerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Ponsaerts

Cumuleo