De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Vullers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Vullers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Vullers

Cumuleo