De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Poutrain

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Anne Poutrain
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Anne Poutrain

Cumuleo