De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurette Prévot

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Laurette Prévot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Laurette Prévot

Cumuleo