De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Princen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Robert Princen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Robert Princen

Cumuleo