De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Victor Putzeys

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Victor Putzeys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Victor Putzeys

Cumuleo