De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Serge Quintart

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Serge Quintart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Serge Quintart

Cumuleo