De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emmanuel Quintin

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Emmanuel Quintin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Emmanuel Quintin

Cumuleo