De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Quirynen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Quirynen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Quirynen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Quirynen

Cumuleo