De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Magda Raemaekers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Magda Raemaekers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Magda Raemaekers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Magda Raemaekers

Cumuleo