De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Wagemans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Wagemans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Wagemans

Cumuleo