De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Louis Renders

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Louis Renders
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Louis Renders

Cumuleo