De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Serge Renders

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Serge Renders
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Serge Renders

Cumuleo