De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacobus Rietjens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacobus Rietjens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacobus Rietjens

Cumuleo