De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Waleckx

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Waleckx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Waleckx

Cumuleo