De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Rixhon

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Daniel Rixhon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Daniel Rixhon
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Daniel Rixhon

Cumuleo