De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Rob

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Daniel Rob
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Daniel Rob

Cumuleo