De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Robert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Robert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Robert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Robert

Cumuleo