De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stéphane Roberti

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Stéphane Roberti
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Stéphane Roberti
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Stéphane Roberti

Cumuleo