De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maggy Yerna

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Maggy Yerna
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Maggy Yerna

Cumuleo