De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alex Roelands

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Alex Roelands
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Alex Roelands
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Alex Roelands

Cumuleo