De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vera Roesbeke

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Vera Roesbeke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Vera Roesbeke

Cumuleo