De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claudine Rogiers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Claudine Rogiers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Claudine Rogiers

Cumuleo